HOME EXPERTISE EN PORTFOLIO    CONTACT  
       Publieksgericht werken   Belevingswaardenonderzoek   Over draagvlak   Organisatie en werkwijze   Producten en diensten  
MultiValue logo
Subtitle MultiValue
Belevingswaardenonderzoek
Het perspectief van locale belanghebbenden in planstudies
Met belevingswaardenonderzoek (“Citizen Values Assessment”) wordt onderzocht hoe burgers de kwaliteit van hun leefomgeving beoordelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de mogelijke effecten van overheidsplannen op de kwaliteit van de leefomgeving in beeld te brengen vanuit het perspectief van de burger.

Met belevingswaardenonderzoek biedt MultiValue Consult haar opdrachtgevers de mogelijkheid beleidsalternatieven te vergelijken - en daarmee politieke keuzes te onderbouwen – op basis van gedegen onderzoek onder burgers, klanten of doelgroepen. Het voordeel van het uitvoeren van dit soort onderzoek is dat de overheid hiermee in een vroeg stadium van planvorming een representatief beeld krijgt van hoe burgers een gebied waarderen. Belevingswaardenonderzoek is een waardevolle aanvulling op
Collage

inspraakprocedures en informatiebijeenkomsten, omdat bij dit soort gelegenheden nooit een representatieve afspiegeling van de bevolking aanwezig is. Integendeel: diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat insprekers gemiddeld veel tijd hebben (vaak gepensioneerde mannen zijn), relatief hoog opgeleid zijn en zich graag in het openbaar uitspreken. Belevingswaardenonderzoek biedt een systematisch en representatief beeld van de mogelijke effecten van overheidsplannen “door de bril van de burger”.

MultiValue Consult voert belevingswaardenonderzoek uit met een eigen interviewaanpak en analysemethodiek. Dit resulteert in een professionele vergelijking van alternatieven. Het kan gaan om langlopende onderzoeken met grootschalige enquêtes; kleine kort lopende onderzoeken met enkele 10-tallen interviews; en alles daar tussen in.
  Dutch  English Disclaimer   Design by PMMP.nl