HOME EXPERTISE EN PORTFOLIO    CONTACT  
       Publieksgericht werken   Belevingswaardenonderzoek   Over draagvlak   Organisatie en werkwijze   Producten en diensten  
MultiValue logo
Subtitle MultiValue
Over draagvlak
Draagvlak is een belangrijk term bij publieksgericht werken. Het ontstaan van draagvlak is mede afhankelijk van de wijze waarop belanghebbenden betrokken worden bij en geïnformeerd worden over toekomstige ontwikkelingen. Bij alles wat zich in de toekomst afspeelt spelen percepties een rol. Ieder individu maakt vanuit zijn eigen perspectief inschattingen over wat een toekomstige ontwikkeling voor hem of haar kan betekenen. Dit laatste speelt vooral bij ruimtelijke ontwikkelingen. Iedereen vindt zijn eigen achtertuin belangrijk. Niet voor niets komt daar de kreet “not in my backyard” uit voort! Er wordt daarom nogal eens gesteld dat belevingswaarden subjectief zijn en dus niet bruikbaar voor het vergelijken van planalternatieven. Dat is een groot misverstand. Het hangt er maar net van af hoe je ‘het perspectief van de burger’ onderzoekt!


Merging Values


Het voordeel van professioneel uitgevoerd onderzoek onder burgers is juist dat het representatieve informatie oplevert. Dat geeft een veel completer beeld dan de toevallige reacties die op voorlichtings- of informatiebijeenkomsten worden ingebracht door burgers!

Onderzoek heeft uitgewezen dat belevingswaardenonderzoek een positieve invloed heeft op draagvlakontwikkeling. Door de beleving van de kwaliteit van de leefomgeving in een vroeg stadium van planvorming te onderzoeken en de resultaten hiervan op te nemen in de rapportages laat de overheid zien dat het perspectief van de burger een serieuze plaats heeft in het planproces.

Lees verder »»
  Dutch  English Disclaimer   Design by PMMP.nl