HOME EXPERTISE EN PORTFOLIO    CONTACT  
       Publieksgericht werken   Belevingswaardenonderzoek   Over draagvlak   Organisatie en werkwijze   Producten en diensten  
MultiValue logo
Subtitle MultiValue
Publieksgericht werken
Publieksgericht werken houdt in dat er rekening wordt gehouden met de uiteenlopende belangen en percepties van burgers, omwonenden, klanten, belangengroepen bij beleidsprocessen (ontwikkeling, uitvoering en handhaving). Publieksgericht werken vereist dat medewerkers zich kunnen inleven in de mensen die met de resultaten of gevolgen van hun werk te maken krijgen. Wordt er positief over producten of diensten geoordeeld en zijn mensen tevreden over hoe ze behandeld worden dan wordt er kennelijk publieks- of klantgericht gewerkt.

Toch is het niet altijd vanzelfsprekend wat publieksgericht werken nu concreet betekent in de dagelijkse praktijk, of anders gezegd: het is voor werknemers ook niet altijd duidelijk wat er van hen verwacht wordt om meer publieksgericht te gaan werken. MultiValue Consult adviseert overheden en bedrijven die opdrachten voor de overheid uitvoeren op het gebied van Publieksgericht Werken.
Merging Values


MultiValue Consult biedt daarnaast een breed spectrum van diensten aan op het gebied van Communicatie en Omgevingsmanagement. Dat kan bijvoorbeeld gaan om interim werk zoals het (tijdelijk) uitvoeren van het omgevingsmanagement bij projecten, of het maken van Communicatieplannen of Plannen van Aanpak voor Omgevingsmanagement, maar ook om het organiseren van burgerpanels, informatiebijeenkomsten en symposia inclusief verslaglegging daarvan. Ook klanttevredenheidsonderzoeken, interviews en het schrijven van artikelen of teksten voor voorlichtingsmaterialen behoren tot de mogelijkheden.
  Dutch  English Disclaimer   Design by PMMP.nl