HOME EXPERTISE EN PORTFOLIO    CONTACT  
       Publieksgericht werken   Belevingswaardenonderzoek   Over draagvlak   Organisatie en werkwijze   Producten en diensten  
MultiValue logo
Subtitle MultiValue
Expertise en Portfolio
MultiValue Consult richt zich op de ondersteuning van beleidsprocessen op het gebied van water, ruimtelijke ordening en milieu; en verkeer en vervoer, infrastructuurontwikkeling en onderwijs. MultiValue Consult adviseert over publieksgericht werken en omgevingsmanagement. Belevingswaarden staan daarbij centraal. Annelies Stolp, oprichter en eigenaar van MultiValue, heeft 20 jaar gewerkt bij de Rijksoverheid en heeft ervaring met:

-Belevingswaardenonderzoek
-Stakeholderanalyse
-Milieueffectrapportage
-Communicatie en interactieve planvorming
-Waterbeleid
-Planvorming en uitvoering van infratructuurprojecten
-Omgevingsmanagement
-Technology Assessment op het gebied van biotechnologie
-Organisatie van symposia, workshops en internationale congressen
-Schrijven van wetenschappelijke en beleidsrapportages
Merging Values
Publicaties van Annelies Stolp   PDF
Annelies Stolp is betroken geweest bij de volgende projecten:
Belevingswaarenonderzoek MER/planstudie/beleidsanalyse  
- Dijkverbetering Bomendijk langs de IJssel bij Deventer: dijkverbetering in parkbos op Landgoed De Poll.
- Uitwijkhaven Lobith: constructie/uitbreiding uitwijkhaven voor de beroepsvaart.
- Baggerspeciedepot IJmeer: locatiestudie voor de aanleg van een grootschalig baggerspeciedepot voor vervuild slib.
- Structurele aanpak zoute baggerspecieproblematiek NoordHolland: studie naar preventie, sort en verwerkingsmogelijkheden op verschillende locaties in Noord Holland.
- Studie naar aanleg 3e kolk Beatrixsluis Lekkanaal.
- Sanering Hollandse IJssel:herinrichting van 2 oeverlocaties.
 
Volgende projecten »»  
  Dutch  English Disclaimer   Design by PMMP.nl