HOME EXPERTISE EN PORTFOLIO    CONTACT  
       Publieksgericht werken   Belevingswaardenonderzoek   Over draagvlak   Organisatie en werkwijze   Producten en diensten  
MultiValue logo
Subtitle MultiValue
Expertise en Portfolio (2)
Belevingswaardenonderzoek grootschalige projecten met nationale scope  
- Voorstudie TNLI (Toekomstige Nationale Luchtvaart Infrastructuur)
- Project Mainportontwikkeling Rotterdam: 3 studies voor de oplossingsrichtingen Tweede Maasvlakte, Zuidwest Nederland en Bestaand Rotterdams gebied.
Belevingswaardenonderzoek voor beleidsverkenningen  
- Meervoudig Ruimtegebruik: studie naar de beleving van ruimtelijke kwaliteit
- Visie op kustontwikkelingen: onderzoek naar de belevingswaarden van de Noordzeekust en effecten hierop van mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de Noordzee en aan de Noordzeekust
- Baten van Water: bijdrage aan de ontwikkeling van een integrale afwegingsmethodiek voor waterbeleid en waterbeheer, in het bijzonder op het gebied van sociaal-culturele aspecten.
- Waarde van Water: case-study over waarden van grondwater en de implicaties daarvan voor mogelijke beheersscenario’s.
Merging Values


Risicobeleving  
- Risicobeleving hoogwater langs de grote rivieren: studie naar de beleving van overstromingsrisico’s in buitendijkse gebieden
- Rivierenland: onderzoek naar de beleving van leven met water in het kader van een lange termijn verkenning over een eventueel toekomstig Nederland zonder dijken
- Evaluatie aanleg De Kerf: onderzoek naar risicobeleving en natuurbeleving van een kerf in de duinen bij Bergen
- Risicobeleving baggeren Waal: onderzoek naar de beleving van veiligheid en hinder bij proeven met verschillende baggertechnieken
 

«« Vorige projecten | Volgende projecten »»
  Dutch  English Disclaimer   Design by PMMP.nl