HOME EXPERTISE EN PORTFOLIO    CONTACT  
       Publieksgericht werken   Belevingswaardenonderzoek   Over draagvlak   Organisatie en werkwijze   Producten en diensten  
MultiValue logo
Subtitle MultiValue
Producten en Diensten
MultiValue Consult richt zich op de ondersteuning van beleidsprocessen op het gebied van water, ruimtelijke ordening en milieu, infrastructuurontwikkeling, verkeer en vervoer en onderwijs. MultiValue Consult adviseert over publieksgericht werken en omgevingsmanagement. Belevingswaarden staan daarbij centraal. Annelies Stolp heeft 20 jaar gewerkt bij de Rijksoverheid en heeft ervaring met:

- Belevingswaardenonderzoek
- Stakeholderanalyse
- Milieueffectrapportage
- Communicatie en interactieve planvorming
- Waterbeleid
- Planvorming en uitvoering van wegenprojecten
- Omgevingsmanagement
- Technology Assessment op het gebied van biotechnologie
Merging Values


MultiValue Consult biedt de volgende producten en diensten aan:

- Belevingswaardenonderzoek (studies naar de effecten van overheidsplannen en overheidsbeleid vanuit het perspectief van omwonenden/belanghebbenden)
- Omgevingsanalyses, stakeholderanalyses
-eindredacie van milieueffectrapporten
- Interviews en verslagen ten behoeve van beleidsprocessen, beleidsrapportages, of artikelen bestemd voor vakbladen
-organisatie van symposia, workshops, voorlichtingsbijeenkomsten
- verslaglegging van bijeenkomsten
- Tekstredactie en eindredactie van diverse rapportages
-Adviezen over publieksgericht werken
  Dutch  English Disclaimer   Design by PMMP.nl